Kontakta oss när du är i behov utav kylaggregat i Stockholm!

Hur det går till

Hembesök

Kontakta oss per telefon för ett kostnadsfritt besök på plats eller för en prisuppgift.

Offert

En detaljerad offert ges tillsammans med en beskrivning av uppgiften, komponenterna och materialen.

Arbete påbörjas

Vi är tillgängliga för att svara på frågor under hela arbetets gång.

Support & Garanti

När arbetet är slutfört ger vi alltid en garanti på både arbete och material.

Våra kunders omdömen

Varje projekt hanteras individuellt, och du får alltid en lösning som är skräddarsydd för dina specifika krav och omständigheter. Det är enkelt att anlita oss för att hantera dina värmepumpar i Stockholm.

Energipartners Kylaggregat

Vi ger kunderna en helhetslösning från projektering, leverans och installation till service och underhåll.

  • Vi installerar luftkonditionering för hem, kontor och butiker.
  • Kyla för serverrum, datarum och kommunikation.
  • Industri och processkyla.
  • Fordonskyla & entreprenadmaskiner.

Oavsett om du är i behov av projektering, leverans och installation eller om det är service och underhåll du behöver så tar Energipartner hand om jobbet!

Energipartner har de kylaggregat du behöver för att få ner temperaturen i allt från arbetsplatsen till bilen.

Exempel på när man kan behöva ett kylaggregat?

Datakyla

I serverrum och datahallar ställs höga krav på rätt temperatur och luftfuktighet. Servrar och avbrottsfri kraft (UPS) alstrar stora mängder värme som på ett effektivt sätt måste ledas bort och ersättas med kyld luft för att utrustningen skall fungera tillfredställande dygnet runt, året om.

På marknaden finns i dag ett stort utbud kylanläggningar/kylaggregat som ger förutsättning för att alltid skapa den bästa lösningen vid varje behov.

Energipartner Sverige AB tar fram klimatlösningen för det enskilda serverrummet upp till riktigt stora datahallar med 1000:tals m2. Då de flesta organisationer i dag är helt beroende av väl fungerande IT-system är kylanläggningens funktion av största vikt.

Energipartner ger goda råd, planerar, projekterar, levererar, installerar, underhåller och löser alla era frågor kring kylanläggningar och kylaggregat till serverrum och datahallar (datakyla).

Olika typer av kylaggregat:

Kylaggregat och frysaggregat

Kylaggregat och frysaggregat återfinns överallt i vårt samhälle, och används inom det mesta mellan forskning till bevaring och förvaring av varor och livsmedel. Energipartner ser dagligen till att funktioner som de flesta tar för givet fungerar; vi reparerar och installerar allt från små plug-in kylar i butiker till stora fryslager. Energipartner arbetar med de flesta olika typer av system från kända och driftsäkra tillverkare. Det finns många olika typer av kylsystem och fryssystem. Nedan har vi sammanstället en kortfattat snabbgenomgång av de olika systemen som vi tillhandahåller.

Plug-in aggregat

I Energipartner produktutbud finner man några produkter av typen som kallas plug-in. De finns för både kylrum och frysrum och levereras färdiga från fabrik. Vid montering behövs ingen kylteknisk installation. Bara att koppla in kontakten och trycka på start. Produktgruppen är idealiskt för exempelvis mindre kylrum och soprum.

DX-System

Med DX-system (Direktexpansion) menas att man på den primära lågtrycksisdan (kalla delen av systemt) arbetar med köldmedium som cirkuleras mellan kompressoraggregatet och förbrukaren/förbrukarna. Förbrukaren kan i DX-system vara en fläktförångare eller en egenkonvektionsförångare placerade i ett kylrum/frysrum, eller flera separata kylmöbler i en butik eller restaurangmiljö. Den upptagna värmen från förbrukarna måste systemet avge. Det kan ske vanligtvis via en luftkyld kondensor, eller en värmeväxlare som exempelvis ansluts till en köldbärare.

Vätskeberörda aggregat / Vätskekylaggregat

När man talar om vätskeberörda kylaggregat och frysaggregat så har man utrustat DX-aggreagtet med en värmeväxlare. Istället för gas så cirkulerar man istället vatten med frysskydd (köldbärare) mellan kompressoraggregatet och systemets förbrukare. Likt DX-sytem kan förbrukare vara fläktförångare, egenkonvektionsförångare eller flera kylmöbler. Den upptagna värmen från förbrukarna avges vanligtvis via en luftkyld kondensor, eller en värmeväxlare som exempelvis ansluts till en köldbärare. Fördelen med västskeberörda system är att systemet blir relativt okänsligt för inkoppling av många förbrukare med varierad storlek. Varpå de är vanliga i exempelvis stormarknader där de kan betjäna butikens kylrum och kyldiskar / frysrum och frysdiskar.

Är u i behov av kylaggregat i Stockholmsområdet? Hör av dig till oss!

Tillbehör / Systemkomponenter - Energipartner installerar och reparerar samtliga vitala komponeneter som gör er kylanläggning / frysanläggning komplett

 

Styrutrustning och larm

Energipartner levererar och installerar larm och övervakning till kylsystem och fryssytem. Bland produkterna återfinns användarvänliga kontrollpaneler, temperaturlarm med SMS-funktion, instängningslarm till kylrum / frysrum samt temperaturloggers och köldmedielarm till kylcentralen.

Kondensorer / kylmedelkylare

Kondensorer och kylmedelkylare avsedda för gas eller vätska levererade av ledande leverantörer.

Förångare

Förångare utrustade med fläktar eller modeller med egenkonvektion från ett stort antal leverantörer.

Kylrum / Frysrum

Energipartner har långvarigt samarbetet med installatörer/leverantörer av kylrum och frysrum. Även kylmöbler som kylbänkar, kyl och frysskåp kan offereras.

Vill du veta mer gällande kylaggregat så tvika inte att kontakta oss redan idag!